20160625_kfashionista_snsd_taeyeon
20160624_kfashionista_snsd_hyoyeon
20160624_kfashionista_snsd_sooyoung
20160624_kfashionista_dia
20160623_kfashionista_jungryeowon_shinminah
20160622_kfashionista_taeyeon_why
20160622_kfashionista_taeyeon
20160622_kfashionista_sistar_header
20160621_kfashionista_luna
20160621_kfashionista_fiestar_jei
20160621_kfashionista_hyuna
20160621_kfashionista_sohee
20160620_kfashionista_snsd_yoona
201606_kfashionista_sulli
20160620_kfashionista_jessicajung
20160618_kfashionista_luna2
20160616_kfashionista_luna
20160616_kfashionista_fx_luna
20160616_kfashionista_gsd_hyeri
20160616_kfashionista_snsd_tiffany
20160615_kfashionista_parkshinhye
20160615_kfashionista_snsd_sooyoung
20160614_kfashionista_lovelyz_kei
20160614_kfashionista_ohmygirl
20160614_kfashionista_exid_hani2 - Copy
20160613_kfashionista_clc_eunbin
20160610_kfashionista_exid_hani
20160610_kfashionista_jessica
20160609_kfashionista_wondergirls_sunmi
20160609_kfashionista_snsd_sooyoung
20160608_kfashionista_vixx_hyuk
20160608_kfashionista_redvelvet
20160608_kfashionista_2ne1_cl
20160607_kfashionista_jessica
20160605_kfashionista_jessica
20160603_kfashionista_shineeminho
20160520_kfashionista_girlsday_hyeri2
20160515_kfashionista_bts2
20160515_kfashionista_suzy
20160513_kfashionista_bts2
20160518_kfashionista_jessica3
20160519_kfashionista_hyuna
20160511_kfashionista_redvelvet_irene3
20160519_kfashionista_coach
20160424_kfashionista_parkshinhye
20160429_kfashionista_hyuna3
20160418_kfashionista_pony3
20160410_kfashionista_jessi-hyuna2
20160410_kfashionista_fx3
20160428_kfashionista_apink_eunji
20160402_kfashionista_yoona
20160407_kfashionista_rainbow_jaekyung
20160407_kfashionista_suzy
20160406_kfashionista_victoria
20160401_kfashionista_wondergirls_yenny2
20160405_kfashionista_jessica_jaekyung